wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Colnago

De per­fecte fiets moet gebal­anceerd zijn. Het moet jouw passen, niet ander­som. Daarom maken ze zo veel ver­schil­lende maten mogelijk van onze frames, met 22 kant en klare maten in onze C60 Italia en de mogelijkheid voor op maat gemaakte pasvor­men voor fiet­sers met spe­ciale eisen.

Evenwichtige han­del­ing is ook essen­tieel. Colnago heeft mod­erne wiel­ren­nen geome­trie uit­gevon­den en heeft het ver­fi­jnd tot per­fec­tie met han­del­ing die stand­vastig nauwkeurig is, maar sta­biel op snel­heid, dus een lange dag in de bergen is een strijd tegen de helling en je rivalen, en niet tegen een nerveuze fiets.


Frame-integriteit is een cru­ci­aal aspect van Colnago ontwerp. Onze frames en vorken wor­den getest in de Colnago Lab om de schokken tot ver buiten inter­na­tionale normen te weer­staan, en om hun kracht te behouden na de schok. Dat betekent dat je Colnago kan nog steeds naar de fin­ish kan wor­den gere­den als het erg­ste gebeurt.

We zijn altijd op zoek naar manieren om onze frames te ver­beteren. Nieuwe ideeën begin­nen met Ernesto Colnago's schet­sen, en dan com­put­erges­tu­urde ontwer­pen, eindige ele­men­t­analyse, en snelle 3D-prototypering laat ons nieuwe ideeën testen in dagen. De Colnago's van mor­gen zijn nu al op de tekentafel.

Colnago v2r, ook bij ons in de winkel te bewonderen

Colnago_V2r-1.jpg


http://colnago.com/cx-zero-alu-2/?lang=en